Prijzen

Prijzen

Aangifte inkomstenbelasting*: € 100,00 per aangifte**

Aangifte erfbelasting € 150,00

Fiscale advisering: € 80,00 per uur

Aanvraag/wijziging toeslagen: € 25,00

Aanvraag/wijzigen kinderopvangtoeslag: €25,00

Voorlopige teruggaaf: € 30,00

Bezwaarschrift: € 80,00

* aangifte van fiscale partners is één aangifte

** Mensen met een verzamelinkomen lager dan € 25.000,- betalen € 75,-